Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına göre "Sosyal Çalışmacı"

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına göre "Sosyal Çalışmacı"

Bakanlık, “Sosyal Hizmet Merkezi” ve "Sosyal Çalışmacı" tanımı yaparak, bu alandaki boşluğu doldurma yoluna gitmiştir.

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Basın Duyurusu: Sosyal Hizmet Yönetmeliğinde Sosyal Çalışmacının Yeri

Bakanlığımız tarafından sürdürülen koruyucu ve önleyici hizmetlerin yeniden yapılandırılması kapsamında 11/10/2011 tarih ve 662 sayılı KHK’nin 10. maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa yapılan ekleme ile “Sosyal Hizmet Merkezi” adı ile yeni bir gündüzlü kuruluş tanımı yapılmıştır.

Buna dayanarak hazırlanan Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği de 09.02.2013 tarih ve 28554 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni bir hizmet anlayışıyla, arz odaklı ve multidisipliner bir yaklaşımla hizmet sunumuna da imkân verecek şekilde bir yapılanmanın çerçevesini çizen Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği ile ilgili yapılan bazı yorumlarda, ilgili yönetmelikte sosyal çalışmacıların görev tanımlarının yer almadığı ifade edilmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Bakanlığımızın göz bebeği olarak görülen sosyal çalışmacılar teşkilatımızın önemli insan kaynağını oluşturmaktadırlar. Bu nedenle mevzuatta kendilerine öncelikli olarak yer verilmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 4 üncü maddesinin i) bendinde, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin e) bendine (Değişik: 13/6/2012-6327/38 md.) bağlı kalınarak; tanımı yapılmıştır.

Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını ifade eder.

Bu tanım, sosyal hizmet ihtiyacı olan vatandaşın talebinin karşılanabilmesi için fiili bir mecburiyetin sonucu olarak yapılmıştır. Ülkemizde sosyal hizmet bölümü mezunu arzı sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşımızın bu ihtiyacını gidermekle yükümlü İdarelerin talebini karşılayamamaktadır. Bazı illerde birkaç sosyal çalışmacıyla hizmet üretilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle sosyal çalışma görevlisi tanımı geniş yorumlanmıştır. Nitekim söz konusu yönetmelikte genel bir görev tanımı yapılmıştır.

MADDE 18 – (1) Merkezde, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu olan meslek mensupları tarafından aşağıdaki görevler yerine getirilir:

a) Sosyal hizmet sunulacak birey ve ailelere yönelik, sorunların çözümü için mesleki çalışmalarda bulunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek.

b) Merkezin amacı, işleyişi ve sunulan hizmetleri bireylere, ailelere ve topluma tanıtmak.

c) İlgili mevzuat uyarınca öngörülen tedbirlerin uygulanması ile gerekli hizmet modelinin bireylere ve ailelere sunulmasına yönelik sosyal inceleme raporunu düzenlemek ve amirine sunmak.

ç) İhtiyaç olması durumunda yatılı kuruluşlarda gerekli mesleki çalışmalarda bulunmak

d) Gizlilik ilkesine uygun olarak, yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek, arşivlemek.

e) Çalışanların hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev almak.

f) Görevlerini müdürün gözetiminde diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde yürütmek.

g) Genelge ve talimatlarla belirlenen görev tanımları içerisindeki diğer görevleri ve müdür tarafından verilecek görevleri yapmak.

Bu madde de yapılan görev tanımından da anlaşılacağı üzere, sosyal çalışma görevlisinin görev tanımı ile sosyal çalışmacının görev tanımı örtüşmektedir ve burada öncelikle sosyal çalışmacı kastedilmektedir. Yönetmeliğin 18 inci maddesini takiben 26 ncı madde dâhil, yapılan görev tanımları ise söz konusu görevlilerin ilave görevlerine ilişkin tanımlamaları kapsamaktadır.

Yönetmelikte “Sosyal Çalışmacının görevi ayrıca tanımlanmaya çalışılmış ve 18 inci maddedeki sosyal çalışma görevlisi tanımından farklı bir tanım yapılmadığı görülmüştür. Buna rağmen yine de sosyal çalışmacılarca yapılacak bir tanımlamanın değişiklikle yönetmeliğe yansıtılması için bir çalışma da başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, aspb sosyal hizmet tanımı, Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmet Merkezi içerikli yazı bitmiştir.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?: