Sosyal Güvenlik ve Vergi Bölümü

Sosyal Güvenlik ve Vergi Bölümü

BÖLÜMÜN KONUSU

Bölümümüz iş ve çalışma yaşamı açısından birbirleri ile yakından ilişkili iki konudan oluşmaktadır: Türk Vergi Yasaları ve Türk Sosyal Güvenlik Yasaları .

Türk Vergi Yasaları ve Uygulamaları Türkiye’de uygulanan tüm vergi yasalarının içeriği ve bunlara ilişkin usul yasaları ile ilgilidir. Türk Sosyal Güvenlik Yasaları ise, sosyal sigortalar ile ilgili yasaların içeriği ve uygulamaları ile ilgilidir.

Tüm işletmecilerin ve yöneticilerin iyi bildikleri gibi bu konular şirketlerin yönetiminde çok önemlidir. Bölümün ders programları içinde bu konuları destekleyecek olan iş hukuku, ticaret hukuku, icra iflâs hukuku gibi dersler de yer almaktadır.

Türkiye’de vergileme ve sosyal güvenlik alanlarında eğitim vakıf üniversitelerinde mevcut olmayıp sadece devlet üniversitelerinin maliye ve çalışma ekonomisi bölümlerinde verilmektedir. Bu bölümlerde ise eğitim bilimsel ve teorik ağırlıklı olup uygulamaya yönelik değildir. Bu alanlarda piyasalarda duyulan uzman gereksinimi ise gerek Maliye Bakanlığından ayrılan personel ile Sosyal Güvenlik Kurumundan ayrılan personel, gerekse uygulama içinden yetişen personel tarafından karşılanmaktadır. Dolayısı ile Vergi ve Sosyal Güvenlik Bölümü piyasanın uzman gereksinimi göz önünde tutularak kurulmuştur. Yaklaşımımız, bölümden mezun olan öğrencilerimizin bu alanda tecrübe sahibi olmuş gibi yetişmelerini sağlamaktır.

MESLEĞİN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

Vergi ve Sosyal Güvenlik Bölümü uzmanlığı geçmişte olduğu gibi bugün de gündemde olan ve değer verilen bir meslektir. Vergi ve sosyal güvenlik alanında uzman olan kişi, hukuk, mühendislik, tıp alanlarında olduğu gibi yaptığı işe talep olan, bilgi ve becerileri dolayısı ile kendisine danışılan önemli birisidir. Bu olguyu, büyük gazetelerde vergi ve sosyal güvenlik konularına sütun veya sayfa ayrılması, uzmanların buralarda bilgi vermesi ile anlamaktayız. Vergi ve sosyal güvenlik uzmanlığına bugün olduğu gibi gelecekte de önem verilecektir. Ayrıca Vergi ve Sosyal Güvenlik alanında çalışan, Serbest Muhasebeci Malî Müşavir, Yeminli Malî Müşavir, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi, Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Vergi Denetmeni gibi mesleklerin sosyal itibarı yüksek olan meslekler olduğu konusu herkes tarafından bilinmektedir.

BÖLÜMÜN AMACI

Vergi ve Sosyal Güvenlik konularında Bölümün amacı uygulamaya ağırlık vermektir. Öyle ki, Bölümün hedefi mezun olan öğrencilerin bir vergi veya sosyal güvenlik problemi karşısında derhal fikir yürütebilecek, çözüm getirebilecek duruma gelmelerini sağlamaktır. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için ders programları vergi ve sosyal güvenlik yasalarını ve bunların uygulamalarını ayrıntılı olarak içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu şekilde amacımız mezunlarımızın genel bilgi değil, bir meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlamaktır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Günümüzde vergi ve sosyal güvenlik istisnasız tüm yurttaşları ilgilendirir. Ancak bu konu ile meslek olarak yakından ilgili olanlar, özel kesimde serbest olarak çalışan serbest muhasebeci ve malî müşavirler, yeminli malî müşavirler, firmalarda bu işleri yürüten muhasebeciler, malî departman müdürleridir. Özel kesimde ayrıca firma sahiplerinin, firma ortaklarının da vergi ve sosyal güvenlik konularından iyi anlamaları gerekmektedir. Bu nedenle iş kuracak, özel kesimde yöneticilik yapacak kişilerin de bu alanda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Kamu kesiminde yüksek mevkilerde çalışmak isteyenler için, maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, vergi denetmenliği gibi çalışma alanları mevcuttur.

Bu bölümde eğitim görmek isteyen ancak yukarıda sayılan alanlarda çalışmak istemeyen mezunların her zaman özel kesimde büyük firmalarda veya KOBİ’lerde yönetici veya uzman olarak çalışmak olanakları vardır. Kamu kesiminde ise lisans eğitiminin şart koşulduğu tüm alanlarda çalışma imkân dahilinde olacaktır. Çünkü Bölümün eğitim içeriğinde, muhasebe, işletmecilik, yönetim bilimi, finans, hukuk, ekonomi derslerine yeteri kadar yer verilmiştir.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Öğretim üyelerimizin bir kısmı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bilim derslerini veren akademik personeldir. Bunlar UBYO’nun kendi kadrolarındaki, Kadir Has Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler ve Hukuk Fakültelerindeki ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerindeki değerli öğretim elemanlarıdır. Uygulamaya yönelik derslerin ise kendi alanlarında uygulama bilgi ve tecrübesine sahip olan hesap uzmanı, maliye müfettişi, sosyal sigortalar müfettişi, yeminli malî müşavir gibi meslek sahibi öğretim görevlileri tarafından verilmesini plânlamaktayız. Birinci grup öğretim elemanları öğrencileri temel bilimler alanında yetiştirecekler, ikinci grupta olanlar ise öğrencilerin meslekî bilgilerle donanmalarını sağlayacaklardır.

*Vergi ve Sosyal Güvenlik Bölümü T.C. Yükseköğretim Kurumu’nda tasdik aşamasındadır. Tasdik işlemi gerçekleştiği takdirde tercih kılavuzunda yer alacaktır

"Sosyal Güvenlik ve Vergi Bölümü ne iş yapar?, Vergi ve Sosyal Güvenlik uzmanlığı" açıklandı...

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?: