SGK Hangi Tıbbi Malzeme ve Cihazların Bedelini Karşılamaktadır?

SGK Hangi Tıbbi Malzeme ve Cihazların Bedelini Karşılamaktadır?

Konu ile alakalı olarak SGK'ya sorulan sorular ve verilen cevaplardan derlenmiştir.

TIBBİ MALZEME İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI

SORULAR CEVAPLAR

Koklear implant pilleri ve yedek parçalarından katılım payı alınıyor mu?

"SUT 7.3.13.a/2 Koklear implant kablo ve pilleri maddesinde gerekli açıklamalar yapılmış olup mevzuatımız dışında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ancak gelen talep SUT çalışmalarında değerlendirilmeye alınacaktır. Sağlık Uygulama Tebliği nin 3.2.5. numaralı maddesinin 9 ncu fıkrasında ""Tıbbi sarf malzemeleri ile SUT'un 3.2.3. numaralı maddesinin 1 nımaralı fıkrasında yer almayan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz hükmü bulunmaktadır. SUT eki ek-5/A-1 VE EK-5/A-2 listelerinde yer alan tibbi mazemelerden katılım payı alınmamaktadır.

"
Inr ölçüm cihazı ne zaman devlet tarafından karşılanacak?

Genel sağlık sigortalılarının ayaktan tedavilerinde sağlık rapor ile kullanmalarına lüzum görülen her türlü tıbbi malzeme ve bedelleri SUT esasları doğrultusunda Kurumumuzca karşılanmaktadır. INR ölçüm cihazı şu an için bedeli karşılanmamakta olup şikayetiniz ve talebiniz SUT çalışmalarında değerlendirilecektir.

Eskimiş olan slikon soketlerin tamir bedelinin ödenip ödenmeyeceği?

 Kurumumuz sağlık uygulama tebliğinin 7.1 tıbbi malzeme temin esasları başlıklı maddesinin 10 fıkrasında ortez ve protez temin bedellerinin ne şekilde ödeneceğine ilişkin gerekli açıklamalar getirilmiştir. Kullanılan protoze ait soket değişiminin ek-5 c de bulunmaması bu malzeme bedelinin ödenmeyeceği anlamına gelmemekte olup yukarıdaki madde doğrultusunda tamir bedelinin temin edilmesi mümkündür.
1991 doğumlu üniversitede okuyan ve bakmakla yüklü olduğum oğluma lenfödem teşhisi kondu iki yıldır tedavi ettirmekteyim fizik tedavisi yapılmaktadır. Genital bölge ve sol bacağındaki şişlik nedeniyle korseye benzer özel üretimli giysi giymesi gerekmektedir. Bu giysi Almanyadan getirtilecekmiş medakil vasıtasıyla fiyatı1200 euro kurumunuzca medikal ürünleri için ödeme yapılıyor mu?  Kurumumuz tarafından lenf ödem bası giysilerine ödenen bedeller ek-5/C listesinde yer almakta olup, düzenlenen belgelerle birlikte bağlık bulunduğunuz en yakın Sağlık sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz halinde gerekli işlem yapılacaktır.

İşitebileceğim cihazların fiyatları7500-11000 arasında alma imkanım yoktur. Yardımcı olunmasını arz ederim. "(1) Kurumca sadece analog ve aşağıda sayılan fonksiyonlara sahip dijital işitme cihazı bedelleri karşılanır.

(2) Kurumca bedeli karşılanacak olan dijital işitme cihazları;
a) Dijital trimerli işitme cihazları: GC (Kazanç Kontrol), TC (Ses Tını Kontrol), PC (Yüksek Frekansta Maksimum Çıkış), MPO (Alçak Frekansta Maksimum Çıkış), AGC (Otomatik Kazanç Kontrol) özelliklerinden en az 3 (üç) trimer fonksiyona sahip olmalı,
b) Dijital programlanabilir işitme cihazları: GC (Kazanç Kontrol), TC (Ses Tını Kontrol), PC (Yüksek Frekansta Maksimum Çıkış), MPO (Alçak Frekansta Maksimum Çıkış), AGC (Otomatik Kazanç Kontrol) özelliklerinden en az 3 (üç) fonksiyona sahip olmalı,
(3) 0-18 yaş çocuklar için eğitimleri de göz önünde bulundurularak, dijital programlanabilir işitme cihazlarının;
1- 0-4 yaş için; en az 4 (dört) kanallı ve feedback yönetim, çift mikrofon ve FM sistem uyumlu olma,
2- 5-12 yaş için en az 4 (dört) kanallı ve çift mikrofon ve FM sistem uyumlu olma,
3- 13-18 yaş için en az 4 (dört) kanallı ve çift mikrofon
özelliklerine sahip olması gerekmektedir."
İşitme cihazları ile ilgili devletin verdiği rakam ile işitme cihazını satan firmaların ürünlerinin fiyatları arasında büyük uçurum var " İşitme cihazları ile ilgili değişiklikler SUT da yaynlanmış olup Dijital Programlanabilir İşitme Cihazı için Kurumumuzca 550.-TL ödeme yapılmaktadır.

"
Ayakta dik durma cihazının ödenip ödenmediği konusunda bilgi verirmisiniz.

 Ayakta dik konumlandırma cihazı (manuel sürüş) bedelleri Kurumumuzca karşılanmakta olup. Sağlık kurulu raporu ile il müdürlüklerimize müracaat etmeniz gerekmektedir.
25 şubat 2011 tarihli 6111 sayılı yasanın 59 maddesi nedeni ile ödenmeyen tedavi giderlerinin ne zaman ödeneceği hakkında bilgi almak istiyorum  Konu ile ilgili olarak 2012/5 sayılı genelge yayınlanmış olup. 81. sos.güv.il md.ne dağıtılmıştır
Emts (elektromanyetik tedavi sistem cihazı kurumca ödenmekte midir? SUT. de söz konusu malzeme tanımlı olmadığından bedelinin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Teşhis sonucu her hafta 2 adet olmak üzere 8 hafta boyunca fermathroz adlı iğne ile tedavi verilmiştir. Bedeli karşılanıyor mu?  Adı geçen fermanthorn isimli ürün SUT 7.1.18 maddesine göre bedeli Kurumumuzca karşılanmamaktadır.

Annem 10 yıldır kolostomi hastası karnında torba taşıyor. Şu an torbaların teki 10 tl 3 tl devlet karşılıyor. Üstelik günde 1 torba kullanıyor bu durumun düzeltilmesini istiyorum  Kurumumuz mevzuatı gereği (7.3.3.) kolostomi ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık saporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 aylık miktarda reçete edilmesi halinde karşılanır.
7 yaşındaki engelli çocuğuma idrar ve gaita kontrolü olmadığını gösterir kurul raporu ve hasta alt bezi raporum var fiyat farkı var bilgi verir misiniz?  Kurumumuz mevzuatı gereği hasta alt bezi bedellerinin yanı sıra çocuk alt bezi bedelleri de 24/04/2011 tarihi itibariyle ödenmeye başlanmış olup detaylı bilgi için bağlı bulunduğunuz sos.güv.il md.ile irtibata geçmeniz gerekmektedir
Protez ayak istiyorum. 5 yaşında bir trafik kazası sonucu sol ayağım diz altı ampute oldu ssk çalışanı olduğum için 3.000 tl slikonlu ayağı karşılıyor. Emekli sandığından çalışan birisi istediği ayağı yaptırabiliyor. S ve emekli sandığının birleştiğinin biliyoruz genede ayrıştırma oluyor.  SGK Kapsamında yer alan Emekli Sandığı SSK ve Bağ-kur lulara SUT eki ek-5/c de yer alan ortez ve protez bedelleri ödenmekte olup hiçbir ayırım yapılmamaktadır.
Kolon kanseri hastasıyım yeşil kartlıyım ürostomi torbasını 2011 yılında sgk karşılıyordu 2012 yılından itibaren karşılamamaktadır. Düzenleme yapılacağı söyleniyor  Ürostomi torbasının Kurumumuzca geri ödeme kapsamından çıkarıldığın ilişkin bir değişiklik bulunmamaktadır. Ürostomi torbası ile ilgili olarak Sağlık Uygulama Tebliği 7.3.3,maddesinin 2. fıkrasında açıklamalar getirilmiştir.” Sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimlerce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde karşılanır hükmü yer almakta, ve SUT eki ek-5/A1 listesi 301070 kodu ile 3,50 tl ödeme yapılmaktadır.
Ben yeşil kartlıyım bez kullanma raporum var bezi yazdırıp gittiğimizde işletme bize 240 tl nakit ödeyeceksiniz. Kurum size 170 tl ödeyecek diyor uygulama böylemi?  Kurumumuz mevzuatı gereği hasta alt bezi uzman hekim rapor ile mesane ve rektum kontrolü olmaması (raporda tanı belirtmek kaydı ile) nedeniyle çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 adedi geçmemek üzere en fazli iki aylık mikrtarlda rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda bedelleri Kurumca karşılanır. Bedellerin ödenmesi ise sut eki ek-5/a 1 listesi 301220 kod numarasında yer alan 0,60-TL birim fiyatları üzerinden ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
Biz samsunda medikal malzemesi satan küçük tüccarlardanız ihale ve teklifle malzeme vermiyoruz. Ortopedi malzemeleri satarak geçimimizi sağlamaktayız altıncı aydan sonra bizlerden ortopedi ve bez malzemeleri alınacakmış bizler küçük esnafız alınmamasını istiyoruz. Belirtilen konuda Başkanlığımızda herhangi bir çalışma yürütülmemekte olup eczane protokolü gereği İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığında bir çalışma olup olmadığının tesbiti açısından ilgili Başkanlıktan da bilgi alınmasının doğru olacağı düşünülmektedir.

Kontakt lensler geri ödeme kapsamında mıdır? "(1) Kontakt lens bedelleri sadece;
a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,
b) Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda,
c) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,
bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.
(2) Kontakt lenslerin yenilenme süresi 2 (iki) yıldır.
(3) Ancak konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşına kadar olan çocuk olgularda 6 (altı) ayda bir yenilenmesi halinde, 6 yaşından sonra afakı devam eden olgularda ise sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.
(4) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda sağlık kurulu raporunda kontakt lensin “aylık sık replasmanlı” veya “yıllık” olup olmadığı belirtilmelidir.
(5) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan hastaların ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(6) Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz."

Optikçiye daha fazla para ödüyoruz, Çok fark alıyor. Gözlük cam ve çerçeveye neden az ödeme yapılıyor? 5510 sayılı  Kanunun 63. maddesinin f bendinde sağlık hizmetlerinin teşhis tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını, kullanım sürelerini usul ve esaslarını komisyonlar kurarak bu komisyonlar vasıtasıyla gerekli araştırmalar yapılıp sağlık bakanlığının görüşü de alınarak belirlenmektedir. 5510 sayılı kanunun 73. maddesinde ve sağlık uygulama tebliğinin 3.3. maddesinde Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseseleri de kişinin talep ettiği gözlük cam ve çerçevenin bedeli ile Kurumca ödenen gözlük cam ve çerçeve bedeli arasında oluşacak fark ücretini kişilerden talep edebileceklerdir. Bu fark ücreti ilave ücret olarak değerlendirilmez. Denildiğinden optikçi fark alabilmektedir
En son ne zaman gözlük aldım ? Hakkım var mı? Sisteme bakılıp cevap veriliyor.
Keratakonus hastasıyım, lens kullanmam zorunlu, ödenip ödenmediği ? Keratakonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda, sağlık kurulu raporu şartıyla ödenmektedir. 1 adet 170 TL+KDV Çift 340TL+KDV

Gözlük reçetelerinde yeşil kartlılarda alınana taahhütname ne zaman sona erecek  2012/10 sayılı genelgeye istinaden 15.03.2012 tarihinden itibaren taahhütname alınmayacaktır.
Teleskopik gözlük ödeniyor mu? SGK ne kadar ödüyor? "SUT un 7.3.8.. maddesinde “Doğuştan var olan bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, yaralanmalar, şeker hastalığı, glokom, katarakt ve yaşlanmaya bağlı az gören (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında) hastalarda kullanılan materyallerden biri olup üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göz hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden teleskopik gözlük bedelleri Kurumca karşılanır.
Teleskopik gözlükler sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 3 (üç) yılda bir yenilenebilir. Çocuklarda bu süre sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 1 yıldır.
Gerekli hallerde yakın için kapak (cap) tek veya iki göz için yazılabilir, bu gibi durumlarda ayrıca yakın teleskopik gözlük ödenmez.” Denilmektedir.
Tek 555 TL+KDV Çift 1110 TL+KDV ödenmektedir.
"

NEORUVİSİON MEP ADD-ON MODULE isimli malzeme geri ödeme kapsamında mıdır? Omurga cerrahisinde kullanılan söz konusu malzemelere ilişkin olarak, Sağlık Uygulama Tebliğinin 7.1.Tıbbi Malzeme Temin Esasları maddesinin. 21.fıkrasında “Kurumca bedeli karşılanacak Omurga Cerrahisi ile Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzemeler; SUT eki “Kurumca Bedeli Karşlanan Omurga Cerrahisinde Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi” (Ek-5/E) ile “Kurumca Bedeli Karşılanan Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubunda Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (Ek-5/F) belirtilmiş olup, söz konusu listelerde bulunmayan bu iki alan ile ilgili tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz…” şeklinde küküm altına alınmıştır. Bu kapsamda adı geçen tıbbi malzemeler Sağlık Uygulama Tebliğ eki Kurumca bedeli karşılanacak Omurga Cerrahisi Listesi (5/E) ‘nde yer almadığından, yukarıda belirtilen Sağlık Uygulama Tebliğ hükmüne göre bedeli Kurumumuzca karşılanmamaktadır.
Beyin pilleri geri ödeme kapsamında mıdır? "Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedeller Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında belirlenmiştir.
Yatarak tedavilerde Sağlık Kurum/Kuruluşunca temini zorunlu malzemelerden SUT ve eki listelerde yer alan malzemeler, SUT eki listelerde belirlenen birim fiyatlar üzerinden fatura tutarını aşmamak üzere ödenir. SUT ve eki listelerde yer almayan (derin beyin stimülatörleri gibi) malzemeler ise SUT’un 7.2.1.A-1, 7.2.1.A-2 ve 7.2.1.B maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda tespit edilecek bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.
Söz konusu malzemenin geri ödeme koşullarını belirleyen Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Derin beyin stimülatörleri” başlıklı 7.3.20.B maddesinde;
“(1) Esansiyel tremor, parkinson hastalığı, distoni endikasyonlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
(2) Bir Nöroloji kliniğinde yatırılarak her türlü tıbbi tedavi uygulanmasına rağmen dirençli olduğunu belirtir ayrıntılı epikriz ile durumunun belgelenmiş olması gerekir.
(3) Psikiyatri, Nöroloji (çocuk/erişkin), Beyin Cerrahisi branşlarının birlikte bulunduğu heyet raporuna istinaden, Kurumca bedeli karşılanır” denilmektedir."

İlaçlı stentler geri ödeme kapsamında mıdır? "SUT’un 7.3.25 maddesine göre İlaçlı Stentlerin aşağıdaki olgularda kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır:
a) Referans damar çapı 3.0 mm altında ve uzunluğu 15 mm üzerinde olan olgularda (her iki koşulu bir arada sağlaması şartıyla),
b) Rekürrent (stent restenozu tespit edilmiş olup balon anjioplasti uygulanmış ancak tekrar restenoz gelişmiş) in-segment stent restenozu olan olgularda,
Bir hastada en fazla 3(üç) adet ilaçlı stentin bedeli Kurumca karşılanır ve yukarıdaki bilgilerin hasta dosyasında bulunması zorunludur. Bu şartlarda kullanılan ilaç salınımlı kroner stentler Kurumca karşılanmaktadır."

Yemek borusu stendi geri ödeme kapsamında mıdır? " Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedeller Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında belirlenmiştir.
Sağlık Uygulama Tebliği EK-5/A-2 listesinde 308.280 kodu ile yer alan “Stent, Özefagus, Metalik, Endoskopik” tıbbi sarf malzemesinin Kurumca karşılanacak olan bedeli 869,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu malzemenin yatarak tedavilerde kullanılması ve ilgili Sağlık Hizmet Sunucusu tarafından Kurumumuza fatura edilmesi durumunda yukarıda belirtilen tutar Kurumca karşılanmaktadır.
Söz konusu malzemenin ilgili Sağlık hizmet sunucusunca temin edilip kullanılması veya gerekli belgeler düzenlenerek hasta ya da yakınlarına aldırılması durumunda bedeli (869,00 TL) Kurumca karşılanmaktadır. "

EECP isimli kansız bypass makinası geri ödeme kapsamına alınabilir mi? "Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedeller Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında belirlenmiştir.
Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1 maddesinin (17) fıkrasında;
“Sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemeler ile bunlara ait yedek parça, tamir, bakım-onarım, aksesuar ve tekrar kullanılabilir sarf malzemelerinin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak, sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemelerin hasta kullanımına mahsus tek kullanımlık tıbbi sarf malzeme bedelleri Kurumca karşılanır” denilmektedir. Bu nedenle söz konusu malzeme bedeli Kurumumuzca karşılanamayacaktır.
Söz konusu malzemenin hastaneler için temin edilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı’na başvurulmasının doğru olacağı düşünülmektedir."

 Sayın Başbakanım , ben 20 yıllık Uzman Çvş.emeklisi olarak Emekli Sandığı'na en son çalıştığım bordro üzerinden 400 Tl üzerinde kesenek ödedim.Ama eşim bir kaç yıldır belinden rahatsız ve en son teşhis beline platin takılacak. Hastaneye gittiğimizde platinleri kendimizin alacağını (yani ücreti karşılığında) ve de tanesinin 1000Tl olduğunu söylediler.Ben şunun mantığını anlayamadım devletin verdiği emekli maaşı 1000 Tl 3ay hiç yemesek içmesek üç platini üç ayda alabiliriz.Ben yıllarca Emekli Sandığı'na birçok memurun ödemediği kesintileri ödememize rağmen bu nasıl sağlık güvencesi Allah aşkına ne yapacağız biz şimdi? Hem yüksek miktarda kesenek ödemem 1000 Tl maaş al hem de hasta ol malzemesini paranla al. Yazık bize,vallahi günah bize sizin bu konu hakkında ilgilerinizi bekler Allah'a emanet olmanızı dilerim. Saygılarımla.. " 01.06.2012 tarihinde internet yoluyla Başbakanlığa yapmış olduğunuz 309332 sayılı başvuru, ilgisi nedeniyle Kurumumuza yönlendirilmiş olup; eşinizin ameliyatında kullanılması planlanan “platin” isimli malzeme bedelinin Kurumumuzca karşılanmasını talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.
Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedeller Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında belirlenmiştir.
Yatarak tedavilerde Sağlık Kurum/Kuruluşunca temini zorunlu malzemelerden SUT ve eki listelerde yer alan malzemeler, SUT eki listelerde belirlenen birim fiyatlar üzerinden fatura tutarını aşmamak üzere ödenir. SUT ve eki listelerde yer almayan malzemeler ise SUT’un 7.2.1.A-1, 7.2.1.A-2 ve 7.2.1.B maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda tespit edilecek bedeller üzerinden Kurumca karşılanır. Ayrıca bazı ürünler için Sağlık Uygulama tebliğinde kullanım endikasyonları belirlenmiştir, bu kriterlere uymayan malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmamaktadır.
Yatarak tedavilerde temini zorunlu tıbbi malzemelerin, hastaya aldırılması durumunda ise; fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir.
Kurumca bedeli karşılanan malzemelerin ödeme kriterleri yukarıda bahsedildiği gibidir. Ancak göndermiş olduğunuz bilgilerden eşinizin ameliyatında kullanılması planlanan ve platin içerdiği anlaşılan malzemenin hangi gruba girdiği tespit edilememiştir.
Sağlıklı bilgi almak için, kullanılması planlanan malzemenin spesifik bilgileriyle birlikte ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanızın uygun olacağı düşünülmektedir.
"

"İntratekal Baklofen Pompası” adlı tıbbi malzeme bedeli Kurumca karşılanmakta mıdır? "SUT'un ""İntratekal baklofen pompası"" başlıklı 7.3.21 maddesinde;
""(1) Sadece Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde uygulanması halinde; Nöroloji uzmanı (çocuk/erişkin), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı ve Beyin Cerrahisi uzmanının birlikte bulunduğu heyet raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.
(2) İntratekal baklofen pompası kullanım şartları:
a) Kişinin yaşam kalitesini bozacak ciddi derecede spastisite olan ( Spastisite modifiye Ashworth 4-5, Spazm Skalası 3-4) hastalarda kullanılır.
b) Cerrahi dışındaki tedavi yöntemlerinin yararlı olmadığı (tıbbi, rehabilitatif) olgularda programlanabilir ilaç pompasının (Baklofen Pompası) kullanılması için intratekal Baklofen testinin uygulanması ve bunun sonucunda hastanın bu maddeyi tolere edebildiği ve testin pozitif sonuçlandığının heyet raporunda belirtilmesi gereklidir"" denilmektedir."

Titanyumlu mıknatıslı sıtrama Kurumca karşılanmakta mıdır? "Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedeller Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında belirlenmiştir.
“Yüz Protezleri” Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-7 listesinde 404.340 kodu ile yer almakta olup işlem puanı 84,32 olarak belirlenmiştir.
Yine SUT’un “Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları” başlıklı 4.2 maddesinin 16. fıkrasında;
“Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen Kurumca ödenecek bedeller SUT ve eki listelerde yer almaktadır. Ancak Komisyonca SUT eki EK-7, EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlemler için ödemeye esas puanlar ile katsayı (0,593) belirlenmiş olup işlem bedeli, ilgili puan ile katsayının çarpımı sonucu bulunacak tutardır” denilmektedir.
Bu durumda yüz protezleri için Kurumca karşılanacak yukarıda yer alan esaslar doğrultusunda belirlenmektedir. Yani tedavilerinizde kullanılacak yüz protezi bedeli bu doğrultuda Kurumca karşılanmaktadır. Ancak yüz protezi ile ilgili laboratuar ve malzeme bedelleri Kurumca karşılanmamaktadır."

Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin hastalara aldırılması durumunda bunların parası ödenmekte midir? "SUT'un ""Tıbbi Malzeme Temin Esasları"" başlıklı 7.1 maddesinin 1. fıkrasında; ""Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak SUT’un ilgili maddeleri gereği Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin reçete edilerek dışardan temin ettirilmesi durumunda hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu tür malzemelerin Kurumca bedelinin karşılanmayacağına dair ilgili sağlık kurumlarınca hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi zorunludur. Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme yapılmaması durumunda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir"" denilmektedir.
SUT'un ""Tıbbi malzeme şahıs ödemelerinde istenecek fatura ve eki belgeler"" başlıklı 9.3.4 maddesine göre yatarak tedavilerde temini zorunlu tıbbi malzemelerin, hastalara aldırılması durumunda aşağıdaki belgelerle herhangi bir Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurulması gerekmektedir:
a) Fatura aslı ve faturada TİTUBB kodu Küresel Ürün No(Barkod), varsa SUT kodu,
b) Reçete aslı veya ıslak imzalı epikriz notu veya tıbbi malzemenin kullanıldığına dair sağlık raporu aslı,
c) Varsa tıbbi malzemenin gerekliliğine dair sağlık raporu aslı,
ç) Fatura arkasında hastanın kendisinin veya yakınının kendi el yazısı ile teslim aldığına dair “teslim aldım” ibaresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı ve soyadı, telefon numarası ve imzası,
d) Barkod ve varsa etiket aslı,
(3) Kullanımı sağlık raporuna bağlı tıbbi malzeme için düzenlenecek reçetelere ait aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi, fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. “Aslı gibidir” onayı, raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim tarafından veya SGK il müdürlükleri yetkililerince yapılacaktır."

Kalp pilleri geri ödeme kapsamında mıdır? Kalp pilleri SUT'un "Tanıya Dayalı İşleme Dahil Olmayan Tıbbi Malzemelere" ilişkin 4.2.2.B-5 maddesi kapsamındadır. Dolayısıyla kalp pili bedelleri Kurumca karşılanmaktadır.

Uzaysal Fiksatörlerlerin kullanımı ve geri ödemeleri hakkında bilgi alabilir miyim? "SUT'un ""Ortopedi ve Travmatoloji branşı ile ilgili ameliyatlarda kullanılan bazı tıbbi malzemelerin ödemeye esas teşkil edecek usul ve esasları"" başlıklı 7.3.15 maddesinde;
""1- Taze donmuş (fresh frozen) allogreft,
2- Tümör rezeksiyon protezi,
3- Menteşeli diz protezi,
4- İnorganik sınırlı artroplasti yüzey (metal, polietilen vs) implantlar, (unikondiler, patella-femoral ve bikondüler protezler hariç)
5- Kişiye özel tasarımlı protezler,
6- Uzaysal eksternal fiksatörler,
Yukarda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri sadece Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde (eğitim verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde Kurumca karşılanacaktır"" denilmektedir."

…………….. Üniversitesi’nde üretilen kıkırdağın ne zaman SGK kapsamına alınacak? Kurumumuza intikal eden 2011/33679 sayılı başvurunuzda, ………… Üniversitesi’nde üretilen kıkırdağın ne zaman SGK kapsamına alınacağı sorulmaktadır.Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi verilmesi durumunda tarafınıza cevap verilecektir.

Penil protezler geri ödeme kapsamında mıdır? "SUT'un ""Penil Protez"" başlıklı 7.3.24.C maddesinde;
""(1) Organik erektil disfonksiyon tanısı konulan hastalarda kullanılabilir.
(2) 3 (üç) üroloji uzmanın yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden, raporda tanı ve protezin cinsi ile psikiyatri konsültasyon sonucunun yer alması şartıyla bedeli Kurumca karşılanır"" denilmektedir."

Bir yaşından küçüklere uygulanan koklear implantlar Kurumca karşılanmakta mıdır? SUT'un "Koklear implant (Kİ)" başlıklı 7.3.13.A maddesinin 3. fıkrasında "Koklear implantın, 1 (bir) yaş altındaki hastalara uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz" denilmektedir.
“Double J Stent” ve “Double J Stent Seti” isimli malzemeler paket harici ödenmekte midir? Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-9 (Tanıya Dayalı İşlem Listesi) Listesi’nde P618960 kodu ile yer alan Üreteral J Stent takılması ve P618980 kodu ile yer alan Üreteral stent yerleştirilmesi işlemlerinin açıklama bölümlerinde “(Stent Hariç)” ibaresi yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu malzeme haricen faturalandırılması halinde Kurumca karşılanmaktadır.
Eklem içi kayganlaştırıcı sıvı enjeksiyonları Kurumca karşılanmakta mıdır? SUT’un “Tıbbi malzeme temin esasları” başlıklı 7.1. maddesinin 18. fıkrasında; “Viskosüplemantasyon ürünleri (SUT ve eki listelerde belirtilenler hariç), İnflow kateter, İmplantable Loop Recorder, Pelvik Taban Kas Çalıştırıcı cihazların bedelleri Kurumca karşılanmaz” denilmektedir.
Beyin sapı implantları geri ödeme kapsamında mıdır? "SUT'un ""Beyin sapı implantı"" başlıklı 7.3.13.B maddesinde;
""(1) Koklear implant ekibi tarafından değerlendirilmiş ve yapılan CT ve/veya MRI incelemeleri sonucu; koklea ve/veya akustik sinirin olmadığı veya tam gelişmediği veya hasar gördüğü tespit edilen hastalara beyin sapı implantı resmi sağlık kurulu raporu ile uygulanır.
(2) Sağlık kurulu raporu, aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz (KBB) uzman hekimi tarafından düzenlenir. Rapor ekinde aynı veya farklı bir resmi sağlık kurumunda çalışan bir uzman odyolog veya odyolog ve psikolog değerlendirme sonucu bulunmalıdır.
(3) Koklea ve/veya akustik sinirin olmadığı veya tam gelişmediği veya hasar gördüğünün CT ve/veya MRI incelemeleri ile belgelendirilmelidir.
(4) Beyin sapı implantının, 1 (bir) yaş altındaki hastalara uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(5) Beyin sapı implantı uygulaması, üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında yapıldığı takdirde bedeli Kurumca karşılanır"" denilmektedir."

Ekleme sıvı enjeksiyon ücretinin ödenmesi

Merhaba annemin diz sıvıları tükenmiş bir defa yaptırdı fakat maddi durum nedeni ile yaptıramıyor ssk ücreti ödüyor mu teşekkürler

ELBETTE ÖDER

yani ameliyatı demek istiyorsun herhalde...

doktor gerekli yazarsa öder

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?: