ASDEP Kapsamında Alınmakta Olan Memur Kadrolarına Hangi Bölüm Mezunları Atanmalı?

ÇOCUK GELİŞİMCİ

ÇOCUK GELİŞİMCİ!!! ÇOCUĞUN OLDUĞU HER ALANDA OLDUĞU GİBİ ASDEP PROJESİNDEDE ÇOCUK GELİŞİMCİSİNİN OLMASI ŞART! BU PROJEDE SAĞLIK BİLİMLERİ 4 YILLIK LİSANS MEZUNU VE 0-18 YAŞ ARASI ÇOCUĞUN TÜM GELİŞİM ALANLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN VE GELİŞİMSEL SÜRECİ TAKİP EDİP DEĞERLENDİREN, EĞİTSEL TANILAMA YAPAN, AİLELERE DANIŞMANLIK VEREN GELİŞİMCİNİN OLMASI GEREKLİ. ÇOCUK GELİŞİMCİ OLMADAN GELİŞİMİ KİMSE TAKİP EDEMEZ VE DEĞERLENDİREMEZ!!!!!

ÇOCUK GELİŞİMCİ

ÇOCUK GELİŞİMCİ!!! ÇOCUĞUN OLDUĞU HER ALANDA OLDUĞU GİBİ ASDEP PROJESİNDEDE ÇOCUK GELİŞİMCİSİNİN OLMASI ŞART! BU PROJEDE SAĞLIK BİLİMLERİ 4 YILLIK LİSANS MEZUNU VE 0-18 YAŞ ARASI ÇOCUĞUN TÜM GELİŞİM ALANLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN VE GELİŞİMSEL SÜRECİ TAKİP EDİP DEĞERLENDİREN, EĞİTSEL TANILAMA YAPAN, AİLELERE DANIŞMANLIK VEREN GELİŞİMCİNİN OLMASI GEREKLİ. ÇOCUK GELİŞİMCİ OLMADAN GELİŞİMİ KİMSE TAKİP EDEMEZ VE DEĞERLENDİREMEZ!!!!!

çocuk gelisimciler

Tabikide aile ve sosyal polit bakanlığının şuan bünyesinde de bulunan çocuk gelisimciler alınmalı bu bakanlığa hiç yabancı değiliz ve tam bizim işimiz.

çocuk gelişimcilerrr

oylamada bile neden yer verilmiyor!!!!! aile kavramının içinde çocuk en önemli unsur değil mi?????

çocuk gelişimcilere kadro verilsin!!!!

Ailelerin erken müdahale, gelişimi destekleme ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili becerilerini geliştirmeleri için Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Çocuk Gelişimcisi gereklidir. Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Çocuk Gelişimcisi ASDEP projesinin önemli bir parçası olmalıdır. ASDEP’in daha etkin ve daha başarılı olması adına Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Çocuk Gelişimcisi’nin, bu projede görev alması istemiyle bu pozisyonda kadro açılması hususunda gereği YAPILSIN !!!!!

ÇOCUK GELİŞİMİ

Biz ÇOCUK GELİŞİMCİ olarak aşağıda belirttiğim donanıma sahip bir meslek grubuyuz. Hazırlamış olduğunuz ASDEP' de Çocuk gelişimcilerinde görev alması gerekmektedir.

SAĞLIK ALANINDA
HASTANELERDE VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ’nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur (bkz. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği, 1997).

SOSYAL HİZMET ALANINDA
ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZLERİ’nde, Çocuk Gelişimcisi olarak görev alırlar (bkz. Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği, 2001).
SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞLI TOPLUM MERKEZLERİ’nde Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev alabilirler. Söz konusu kurumda çalışan bir çocuk gelişimci, hizmet bölgesinde yaşayan çocukların gelişim düzeylerinin saptanması, gelişimlerinin izlenmesinden sorumludur. Sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapar; mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak merkezde bulunan okul öncesi ve engelli çocuklara yönelik programlar hazırlar, uygular ve gerekli materyalin hazırlanmasında görev alırlar. Çocuklara sunulacak hizmetlerin planlanmasında görev alırlar (bkz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliği, 2000).
KORUMA BAKIM ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ’nde görev alan Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, çocuğun merkeze uyumunun sağlanması amacıyla çocuğu takip eder ve mesleki çalışma sürecinde vaka sunumunu yaparlar. Sosyal serviste görevlendirilen ve çocuğun merkeze kabulü ve uyumu ile ilgili çalışmalar yapan bir Çocuk Gelişimci, çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi için gerekli gelişim programlarının uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumludur (bkz. Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, 2009).
SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK EVLERİ’ nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, koordinasyon merkezi tarafından çocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gereken bakım ve yetiştirme ile ilgili mesleki çalışmaları yürütmekten sorumludur. Her bir çocuğun yaşı, engeli, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili eğitim programları hazırlar ve uygularlar (bkz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 2008). Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, üniversitelerin, mesleki dernek ya da odaların ya da sivil toplum veya kamu kuruluşlarının düzenlediği ve belirlenen standartlara uygun olan aile danışmanlığı eğitim programını tamamlamak koşuluyla,
SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ’nde görev alabilirler (bkz. Sosy al Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, 2007).
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ/BÜRO AMİRLİĞİ’nde de görev alabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütürler. Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla işbirliği içinde, çocukları suça iten fiziki, psikolojik ve sosyolojik etkenlerin araştırılması, suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plan ve programların geliştirilmesi, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya bulunduğu kurum ya da kuruluştan kaçan, sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan, uçucu, uyuşturucu ve madde bağımlısı olan, suça itilen ve mağdur çocuğun kendisine ve kanuni mümessiline rehberlik hizmeti sunulmasından sorumludurlar (bkz. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 2001).

kesinlikle yanlis

Bunlari yaziyorsunuz iyi hos ama hic baktiniz mi alim ne kadar diye. Evet bu dediginiz yerlerde calisabiliyoruz ama son atamalara zahmet olmazsa bir bakin o zaman ne demek istedigimizi anlarsiniz !!!

sağlık fak. mezunu çocuk gelişimciler

ankette bile çocuk gelişimcilerin adının dahi geçmemesi, seçenekler arsında bile yer verilmemiş olması çocuk gelişimcilerin bu alandaki önemi ile ilgili bilginiz olmadığını da gösteriyor.

Çocuk Gelişimi

Çocuk gelişimci demek; 0-18 yaş çocukların ve gençlerin gelişim düzeylerine uygun destekleyici programlar hazırlama ve uygulama; ailelere ve çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma; toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk- aile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış meslek elemanları demektir bu programda bize de ihtiyaç vardır kadro istiyoruz.

sağlık fakültesi mezunu çocuk gelişimcilere bu projede kadro

sağlık bilimleri fakültesi ÇOCUK GELİŞİMİ mezunlarının da bu projede mutlaka yer alması gerekmektedir. 2015 yılı içerisinde en az kadro verilen bölüm çocuk gelişimi oldu herhalde. bu alanda çalışması gerekli olan bir bölüm olmasına rağmen bu kadar az alım alması gerçekten üzücü.

ASDEP Çocuk Gelişimciler olmadan eksik kalır

Biz Çocuk Gelişimciler 0-18 yaş grubundaki bebeklik, okulöncesi ve gençlik çağlarındaki çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerine uygun destekleyici programlar hazırlama ve uygulama; ailelere ve çocuk gelişimi alanında hizmet vermek üzere eğitim almış meslek elemanlarıyız ve projenin memur kadrolarında adımız bile geçmiyor olması anlamsız. Projenin tam anlamıyla uygulanabilmesi için Çocuk Gelişimcilere de ihtiyaç vardır. Biz de buradayız. Biz de kadro istiyoruz.

Asdep te çocuk gelişimciler de olmalı

Sağlıklı çocuk sağlıklı aile sağlıklı ve mutlu toplum ÇOCUK GELİŞİMCİLER ile olur.asdep çocuk gelisimcilerle daha da mutlu ve aktif olacak

-

Mrym.

Asdep çocuk gelisimciyle güçlenecek

Çocuğun ve ailenin olduğu her yere cocuk gelişimci şart

-

Mrym.

Asdep çocuk gelisimciyle güçlenecek

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı sevgi evlerinde cocuklarin ve ailelerin en buyuk destekçisi ÇOCUK GELİŞİMCİLER olarak asdep te de en buyuk emegi,cabayi vermeye haziriz ÇOCUK GELİŞİMCİLER olarak...

Asdep çocuk gelisimciyle güçlenecek

Asdep te çocuk gelişimciler de olmali aileye ve çocuğa destek adina bu çok önemli

Çocuk Gelişimci Kadrosu

Çocuk Gelişimcilerin adinin ankette olmamasi o kadar komik geliyor ki ne diyecegimi bilemiyorum.Böyle bir projede tabi ki Çocuk Gelişimcilere de kadro verilmeli..

Asdep te çocuk gelişimciler de olmalı

Çocuk aile,toplum ve gelecek nesiller adina son derece önemli olduğu kaçınılmaz bir dogruyken.ve çocuk ailede ki en onemli desteğe ihtiyac duyan birey olarak bu projede her aileninde bir çocuk gelisimcisi olmali. Cocuk gelisimcilerde yer almali.

Çocuk gelişimi bölümünden de

Çocuk gelişimi bölümünden de alım yapilmalidir. Bu projeye büyük faydası olacak bir bölümdür. ASP de çalışabiliyorsak bu projedede yer almalıyız .

Bu projeye büyük faydası

Bu projeye büyük faydası olacak bölüm çocuk gelişimi bölümüdür. Ve Asp de çalışabiliyorken böyle bir projeyede dahil edilebiliriz.Çok faydalı olabiliriz.

çocuk gelişimcilerde alınmalı

çocuk gelişimcilerde bu programda yer almalıdırlar.

iletişimciler madur

binlerce iletişimci mezun ve boşta,kadro istiyoruz..

DOGALDIR Kİ İİBF

HEM ISIN GEREKTIRDIGI NİTELİK HEMDE FAZLASIYLA ACIGI OLAN IIBF YE LAYIK GORULMELIKI BIR NEBZE GONULLERI ALINSIN

Sosyal Hizmet

ASDEP için en başından beri insan ve hak temelli eğitim gören sosyal çalışmacıların görev alması en doğrusudur. Aksi takdirde dertleri sadece atanmak ve para kazanmak olacak diğer bölümler projenin olumlu sonuçlarını büyük oranda azaltacaktır.

sosyoloji okuyanlar da bir okadar hak ediyor

Sosyoloji deyince hemen akla toplum bilimi geliyor Oysaki bu bölümün de danışmanlık hizmeti verecek kapsamda eğitim veriyor, psikoloji dersleri de temel taşlarından biri ...

Pdr mezunları daha fazla

Pdr mezunları daha fazla psikoloji eğitimi alıyor merak etmeyin.

sosyal hizmet uzmanı alınmalı

Kesinlikle sosyal hizmet uzmanları alınmalıdır ASDEP için en uygun branş sosyal hizmettir.

Halkla İlişkiler Mezunu Halka Hizmet Edecek Kişidir.

Projenin yönetimi ve organizasyon sürecinde mutlaka halkla ilişkilerciler yer almalıdır. Sosyal hayata dönük olarak düşündüğümüzde pratik olarak iletişime geçebilecek Halkla ilişkiler mezunlarının ve İBF mezunlarının daha öncelikli olması gerekir. Projelerinizin daha başarılı ve geliştirilebilir olması için memur değil çalışacak adam almalısınız. Kişilere ulaşamadığınız sürece ne sosyolog ne psikolog ne rehberlik uzmanları nede aile danışmanları işinize yarar... Onun için verin bu görevi bizlere layığı ile hizmet edelim.

Bu kadroyu hakeden iibfdir

Tüm iibfye yaydım biz birinci olacağız fark atıp hak ettiğimiz şekilde kadroyu alacağız. Aslında bir çok kadroyu hak eden tek fakültedir iibf. Yönetim kadroları bizde olması gerekirken ataması çok az biz kalitenin ta kendisiyiz sizin önünüzdeyiz her zaman
Cumhuriyet Üniversitesinden selamlar

İİBF bin asdep le ne alması

İİBF bin asdep le ne alması var sizin kemiği ek amacınız atanmak bu projeye katkı verecek bir egitiminiz yok biz sosyal hizmet mezunları olarak sizden bhin kat daha tecrübeli bin kat daha teknik bilgiye sahibiz bilmem anlatabildimmi

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLERİ MEZUNLARI MAĞDUR DURUMDA

seçeneklerde verilen alanlarda en çok alım olması gereken programlardan iibf mezunlarıdır 6 ayda bir öğretmen atamaları veriliyor iibf mezunlarına gelınce yine hüsran yazık değil mi ya o kadar atama yapılıyor ibbf mezunlarına verilen atama 100 kişiyi geçmiyor o kadar mezun var 400 bin iibf mezunu var hepsi de işsiz bi an öce bi hal bi çare bulunması gerekir hükümetin özellikle bu bölüm mezunlarını mağdur etmemeli yıllardır atama yapılamıyor bu bölüm mezunlarına...

okul oncesi ogretmenleri

Hem gelisim hem egitim uzmanlari olarak bu kuruma cocuklara ve ailelerine gereken yardimi hatta daha fazlasini verebilecek kapasite oldugunu dusunuyorum okul oncesi ogretmenlerinin bence kesinlikle kadro verilmeli.

İİBF Tabikide

PDR ne alaka arkadaşsalar ya açıklamayı okuyun sosyal ve ekonomik sözü geçiyor. Kesinlikle İİBF mezunlarından alınmalıdır.

Kesinlikle iibf

Kamu hukuku özel hukuk makro iktisat mikro iktisat maliye muhasebe gibi derslere hakim olan iibfliler kesinlikle atanmalı devletimize faydalı olacak bölüm adı üstünde idari bilimlerdir.

En az alımın yapıldığı en az

En az alımın yapıldığı en az kadronun ayrıldığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına alımlarda pay bırakılmalı tabiki bir şekilde bu fakülte mezunları insanlarında mağduriyeti giderilmeli giderilmek zorunda.

İktisati ve idari bilimler

İktisati ve idari bilimler mezunları

İktisati ve idari bilimler

İktisati ve idari bilimler mezunları mezunları alınmalı

bölümünün adı

iktisati mi? iktisadi mi?

İİBF mezunu alınmalıdır!!!!!

İİBF mezunu alınmalıdır!!!!!

iibf

iibf lilerin ne işi var denilmişte,onlara cevaben şunu diyeyim bi mühendis nasıl guy olabiliyorsa bir iibf li de bu kurumda çalışabilir.

450000 mezun iibflii alınsın.

450000 mezun iibflii alınsın.

İİBF mezunları bu işi layıkıyla yerine getirir.

İİBF mezunları çok geniş bir kamu mevzuatına hakim, devlet işleyişini bilen, liyakat sahibi insanlardır. KPSS puanıyla İİBF'li alımı yapılırsa proje başarıyla millete hizmet edecektir.

.

Kesinlikle iktisadi ve idari bilimler fakültesinden alım yapılmalı yıllardır ihmal edilen bir fakülte olmasi sebebi bir yana donanimli bi iibfli ekonomi hukuk sosyoloji gibi insana yönelik ilimlerde bilgi sahibidir.insanlara daha faydalı olacağını düşünüyorum umarım bu yönde karar alınır.

En tecrübeli meslek elemanları...

Sosyal Hizmet, Psikoloji, PDR mezunlarına öncelik verilmelidir. Fakat diğer bölümlerin de katkısı olmaz diyemem. Ayrıca bu bölümlerden kendini aile konusunda kendini geliştirmiş şartı konması gerek şayet ki alanda olan biri olarak kendine hayrı olmayan Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Psikolojik Danışman ve Sosyologların olduğunu görüyorum. Bunun için torpil olmadan, hakkaniyetle bir mülakat yapılıp en iyi meslek elemanlarının(Alanda hali hazırda çalışan meslek elemanları) Asdep'e yönlendirilmesi gerekmektedir.

Psikolojik danışman alınmalı

Aile bireylerine gereken desteği en iyi psikolojik danışmanlar verir. Aile bireylerden oluşur ve her bireyin gelişim görevlerini ve ailenin psikososyal ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit edip gerekli müdahalelerde bulunmak için lisans eğitimini bu alanda alan psikolojik danışmanlar bu işi en iyi sekilde yerine getirir. Eğer kurumunuzda gerçekten ehli, işi hakkıyla yapan uzmanlar çalıştırmak istiyorsanız.

102618 Oy ile AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ

Yıllardır yok sayılan bu bölümün tek eksisi mezun sayısı azlığıdır. Sadece Hacettepe gibi köklü kurumda olan bu bölüm bence fark yaratacak bölümdür. Dersleri,stajları,raporları ve tezleri inceleyin sadece yeter. Yılda 82 mezunu olan Aile ve Tüketici Bilimlerini mağdur etmeyiniz. Bunun dışında en az bizim kadar emek veren Sosyal Çalışmacılar'da hak ediyor.

Dikkat! Anlam Kargaşası.

Sosyologların, İMD'lerin, İBFF'lerin, Halkla İlişkilerin bu konuyla ne alakası var Allah aşkına? Sadece mezun sayıları çok diye sesleri gür çıkıyor diye bu anlamsız çırpınışları nedir? Eğitim aldığınız dersler nedir ki bu kadroyu istiyorsunuz?

Arkadaşlar ben Psikoloji bölümü mezunuyum ve biz bu kadroyu SOSYAL HİZMET, AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ VE PDR olarak hak ediyoruz.

Diğer bölümler bence biraz daha aklı selim düşünsün.

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü mezunları ve öğrencileri az diye onların hakkına da tecavüz edilmemelidir.

Seda Boran

...

450 000 İ İ B F LİDEN HER YIL 1750 ATAMA OLURSA BÖYLE BU GİBİ DURUMLAR ORTAYA ÇIKAR

iibfli

öğretmenlik ve mühendislik bitirmiş insanların bizim alanlarımızda ne işleri varsa iibf lilerinde mevzu bahis alanda çalışmasında beis görmemekte fayda var.

Diğerlerini bilemeyeceğim ama

Diğerlerini bilemeyeceğim ama söyledikleriniz sosyoloji bölümlerinin içeriği hakkında hiçbir bilginiz olmadığını düşündürüyor. Aksine sosyal politika, sosyal hizmetler ve aile doğrudan sosyolojinin konularındandır ve bu alanda pek çok uzmanlık içermektedir. Eğitim aldıkları dersler nedir ki diye sormuşsunuz, göz atmanızı önerebilirim.

Sosyal hizmetlerden yararlananları "tüketici" olarak tanımlamak ne kadar doğrudur o da ayrı bir konu. Ne yazık ki sosyal hizmetler, "yurttaşlık hakkı olarak sosyal haklar" kapsamında ele alınmadığından tüketici bilimleri ile ilişkilendirilmesinin doğal görülmesi de anlaşılabilir bir durum.

Aile ve Tüketici Bilimleri & Sosyal Hizmet Bölümü Atanmalıdır.

Arkadaşlar,
Sırf atanmak için yorum yapmayın n'olur. Bu iş çok ciddi eğitim gerektiren bir iştir. Ve bu konuya bağlı eğitim alan sadece iki bölüm vardır. Biri Aile ve Tüketici Bilimleri biri de bizler Sosyal Hizmet bölümü öğrencileri & mezunları.

Bakanlığın hassasiyet ile eğitimleri incelemesini hem pratik ve hem de teorik kısımları göz önünde bulundurmasını talep ediyorum.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?: