Aile ve Sosyal Politikala​r Bakanlığı Atama ve Değişiklik Yönetmeliği'nin Son Hali

Aile ve Sosyal Politikala​r Bakanlığı Atama ve Değişiklik Yönetmeliği'nin Son Hali


Aile ve Sosyal Politikala​r Bakanlığı, Memurlardaki Atama ve Değişiklik İsteklerine cevap veren yönetmeliğin değişmesinin ardından bir duyuru yayınladı.

Bakanlığın duyurusu aynen şu şekilde:

Bakanlığımızın kuruluşundan önce yürürlükte bulunan ve 633 sayılı KHK ile mülga hale getirilen SHÇEK Personeli Yer Değiştirme Sureti İle Atama Yönetmeliği’nin Bakanlığımızın yeni yapısına uygun olarak hazırlanması gerektiğinden;

Tüm kurumların atama işlemlerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri için bağlayıcı çerçeve niteliği olan 19/04/1983 tarih ve 6525 sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Sureti İle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te yer alan kriterlere uygun olarak hazırlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17.05.2013 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Bakanlığın personel atama işlemleri objektif kriterlere bağlanmış ve ülkemizin tüm coğrafi bölgelerinde eşit standartlarda hizmet sunumunu sağlayacak şekilde kamu hizmetinin gereklerini ve kurumun ihtiyaçlarını da karşılayan bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Sureti İle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te altıyı geçmemek ve üçten az olmamak üzere Kurumların hizmet bölgeleri belirleyebileceği ve her bölgede en az iki yıl olmak üzere hizmet süresi belirlenebileceği düzenlemesi mevcuttur. Nitekim birçok Bakanlık ve Kurumun atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde de benzer hükümler yer almaktadır. 17.05.2013 tarihine kadar yürürlükte olan mülga SHÇEK Personeli Yer Değiştirme Sureti İle Atama Yönetmeliğinde de, ülkemiz dört coğrafi bölgeye ayrılmış olup, hizmet süreleri birinci bölgede 6, ikinci bölgede 4, üçüncü bölgede 3, dördüncü bölgede 2 yıl olarak belirlenmişti. Kısaca söz konusu düzenlemeler gerek diğer yönetmeliklerde yer alan gerekse de mülga yönetmelikte yer alan düzenlemelerden farklı değildir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile illeri dört bölgeye ayıran ve her bölgede en az bir kez görev yapma esasına dayanan atama sistemi öngörülmüştür.

Her bölge için zorunlu hizmet süresi belirlenerek, yönetmelikte yer alan mazeret durumları hariç personelin belirlenen süre kadar bulunduğu bölgede görev yapma şartı getirilmiştir. Zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede de 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Bu süreleri dolduran personelin Bakanlıkça açılacak kadrolar için yapacakları tercihlere ve yapılacak, bu dönemler dışında ise atama yapılmayacaktır. Mazeret atamaları için belirli bir dönem şartı aranmayacak, şartları tutan personelin atamaları ise her zaman yapılabilecektir.

Bahse konu yönetmelik maddesindeki hüküm aynen;

Personelin bulunduğu yerde görev yapma süresi 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan sağlık veya eş mazereti bulunanlar hariç, en fazla on yıldır. Bulunduğu yerde on yılını dolduran personelin, Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen kadro ve unvanına uygun bir yere atanmak üzere, bölge sırası gözetilmek ve en az beş tercih olmak kaydıyla tercihleri alınarak yer değiştirme suretiyle atama döneminde hizmet puanına göre ataması yapılır. Tercihte bulunmayan personelin ataması, durumuna uygun bir yere Bakanlıkça resen yapılabilir.

Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve hizmet bölgeleri arasındaki personel dağılımının dengeli bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Bakanlıkça değerlendirilir. Bu şekilde çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler, birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden sayılır.”şeklindedir.

Yeni yönetmelikte yapılan düzenlemeler ile;

Kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu bir yakınının belirli sağlık problemi nedeniyle bulunduğu yerde kalmasının hayati tehlike oluşturduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen veya belirli oranların üzerinde engelli yakını olanlara sağlık mazereti sebebiyle;

Eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile atanmak istedikleri ilde bulunan işyerlerinde son üç yıl içerisinde 720 gün prim ödemek suretiyle sigortalı sayılanlara eş durumu mazereti sebebiyle;

Çocukları merkezi sınavla yerleştirme yapılan orta öğretim kurumlarında öğrenim görenlere yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığını belgelemeleri halinde, kesin kaydını yaptırdığı yıl içerisinde başvuruda bulunmak ve aynı veya alt bölgeler içerisinde olmak kaydı ile atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine çocuklarının öğrenim mazereti sebebiyle,

Eşi veya çocuğu vefat eden personele,

Şiddete uğrayan ve hakkında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personele,

Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerine; malul olup da çalışabilir durumda olanların ise kendilerine,

Atanmak istedikleri yerlere mazerete dayalı atama imkânı getirilmiştir.

Bunun dışında Bakanlığımıza kurumlar arası nakil yolu ile yapılacak geçiş talepleri, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki dönem halinde Bakanlıkça belirlenecek kadro ve yerlere, topluca yapılacak şekilde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin personel lehine getirdiği birçok yenilik görmezden gelinerek, hem çerçeve yönetmeliğin hem de birçok bakanlık ve kurumun yönetmeliklerinin öngördüğü farklı bölge hizmet sürelerine ilişkin düzenlemenin ve ancak hizmetin gereği ve hizmet bölgeleri arasındaki personel dağılımının dengeli bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek ihtiyaç halinde uygulanacak hükmün tüm personele hemen zorunlu rotasyon yapılacakmış gibi sunulması gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımız yüksek bir özveri ile çalışan personelimizi mağdur edecek bir uygulamayı bu zamana kadar hiçbir şekilde yapmadığı gibi bundan sonra da yapmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?: