Aile Eğitim Programı (AEP) Nedir? Uygulaması Nasıldır?

Aile Eğitim Programı (AEP) Nedir? Uygulaması Nasıldır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uygulamaları

Aile Eğitim Programı (AEP)

Aile Eğitim Programı (AEP) ülke genelinde uygulanmak üzere Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bir yetişkin eğitim programıdır.

Bu program, aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için hazırlanmıştır.

Bu kapsamda AEP; ailelerin, aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçları (eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık) dikkate alınarak geliştirilmiş, 5 alanda toplam 23 modül ve 170 üniteden oluşmaktadır.

Programın müfredatı, 23 adet kitabı, formatör ve eğitici yetiştirme programları Talim Terbiye Kurulunca onaylı olup, Bakanlığımızın bizzat kendisinin resmi sertifika dağıtabildiği tek eğitim programıdır.

“Eğitim ailede başlar” ilkesinden hareketle hazırlanan Aile Eğitim Programı, bilgi çağının gereklerine uygun olarak ailelerin yaşam kalitesini arttırmaya dönük önemli bir adımdır.

Koruyucu ve önleyici bir sosyal politika hedefi olarak önem kazanan Aile Eğitim Programı, bilimsel bilgi desteği ile aile mutluluğunu arttırmaya dönük bir hizmet hamlesidir.

Programın temel yaklaşımı önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan aile yaşamı eğitimidir.

AEP, sorun, tedavi veya kriz odaklı değil, vizyon odaklıdır; yetişkinler için hazırlanan bu eğitim geliştirici bir nitelik taşımaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın amacı:

AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve sorun çözme becerisine sahip ailelerin oluşması doğrultusunda ailelerin;

• Eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına,

• Aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına,

• Sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve

• Karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmaktır.

Aile Eğitim Programı’nın vizyonu;

Sağlam, güçlü, işlevsel ve uyumlu bir aile birlikteliği sağlanarak ailelerin huzur ve refahının geliştirilmesine, Aile kaynaklarının rasyonel kullanımının sağlanmasıyla ailelerin ekonomik olarak desteklenmesine, haklarını ve sorumluluklarını bilen, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı, beden, zihin, ahlâk, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen; yaşadığı çevreye duyarlı, yapıcı, yaratıcı ve verimli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

2011 yılında “Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitici Eğitimi Projesi” gerçekleştirilmiştir. AEP’in ülke genelinde tanıtılması, programı uygulayacak eğitimcilerin program hakkında bilgi sahibi olması ve uygulama yeterliliği kazanması amacıyla eğitici eğitimi programı düzenlenmiştir. Eğitim programında bölge merkezi olarak belirlenen illerin (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa Erzurum ve Samsun) temsilcilerinin koordinesinde, diğer illerin temsilcileriyle birlikte, her bölgeden 150 kişinin katılımıyla yaklaşık 1.200 eğitici kadrosu oluşturulmuştur.

2012 yılında AEP’in, Türkiye genelinde, evliliğe hazırlanan veya evli yetişkin bireylere ulaştırılması ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yaygınlaştırılması amacıyla sahada eğitim verecek eğiticilerin eğitilmesini sağlayacak formatörlerin yetişmesi için İstanbul’da AEP formatör eğitimi gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 200 kişi eğitimci olarak, formatör eğitimlerini tamamlamışlardır. AEP’in tüm modül ve üniteleri yeniden gözden geçirilerek, ilgili kişi, akademisyen, kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak revize edilmiştir.

Aile Eğitim Programı içeriği:

Aile Eğitim ve İletişimi

Aile Eğitim ve İletişimi alanında yer alan modüllerle, aile hayatını bütüncül ve güce dayalı bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerileri kazandırmak, aile kurma ve aile olma sürecinde problem ortaya çıkmadan önce yapılan müdahaleler aracılığıyla toplumsal yararı yüksek, zararı önleyici bir hareketi yaşama geçirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır: Hayatın İlk Çeyreği (0-18 Yaş Gelişimi); Evlilik ve Aile Hayatı; Aile Yaşam Becerileri; Okul ve Aile

Hukuk

Hukuk alanında yer alan modüllerle, yaşamsal pratiğin aile için en çok gerektirdiği hukuk bilgisini en sade ve anlaşılır dilde aktarmak, bu sayede hak ve ödevlerinin farkında aile bireyleri oluşmasını desteklemek ve nihayetinde daha az ihtilaf ve daha çok uzlaşı sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır: Hukuk Okuryazarlığı; Kişi Hakları; Aile Hukuku; İş Hayatı ve Hukuk; Özel Gereksinim Grupları

İktisat

İktisat alanında yer alan modüllerle, aile yaşamının en önemli bileşenlerinden biri olan iktisadi süreçlerle ilgili ailelere farkındalık kazandırmak, ailelerin mevcut iktisadi kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilmesini sağlamak ve küçük girişimler konusunda temel bilgileri edinmesini temin etmek, harcama ve tüketimlerini ihtiyaca uygun olarak yapabilmelerine katkıda bulunmak, tasarruf alışkanlığını kazanarak çevreye karşı duyarlı bir yaşam sürebilmelerini desteklemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır: Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi; Finansal Okuryazarlık; Enerji Tasarrufu; Aile ve Alışveriş Küçük (Mikro Ölçekli) İşletme Girişimciliği

Medya

Medya alanında yer alan modüllerle, aile üyelerinin ve aile olmaya aday bireylerin medya karşısında hem “bilişsel” hem “duyuşsal” hem de “estetik” ve “etik” açıdan donanımlı ve güçlü olabilmelerini sağlamak, medya imkânlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek zararları da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır: Medyayı Tanımak; Medyayı Kavramak; Bilinçli Medya Kullanımı

Sağlık

Sağlık alanında yer alan modüllerle, tıp bilimini kullanarak aile sağlığını korumaya ve geliştirmeye, dolayısıyla ailenin ömrünü uzatmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Ailenin sağlığını iyileştirerek; toplum sağlığını iyileştirmek hastalıklarla daha etkin savaşmak, sağlık maliyetlerini en aza indirmek ve verimliliği artırarak daha güçlü toplum hâline gelmek amaçlanmaktadır.

Bu amaçlarla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır: Sağlık Okuryazarlığı; Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma; Çocuk ve Ergen Sağlığı; Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik; Yaşlı Sağlığı; İlk Yardım

Aile Eğitim Programı Yayınları

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Programında Görevlendirilecek Memurlar Hangi Yöntemle Alınmalıdır?: